Inovativní bezvýkopová technologie Vertiliner

Jak si poradit se sanací šachet v místech, kde rekonstrukce výkopem nepřipadá v úvahu?Společnost BMH s.r.o. pracuje s moderní bezvýkopovou technologii Vertiliner, která se uplatní například na křižovatkách rušných cest, v historických centrech a průmyslových areálech. Důkazem inovativnosti je nejen cena Zlatá VOD-KA 2019 za vítězný exponát, ale hlavně praktické využití.

Hladký a rychlý proces sanace šachet metodou Vertiliner ocenil investor – Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Konkrétní výhody ukázalo využití metody Vertiliner při sanaci silně poškozených a 6 až 9 metrů hlubokých šachet v brněnské Uzbecké ulici. Šachty leží v chodníku pro pěší nad strmým zářezem tramvajové trati s omezeným příjezdem pro těžkou techniku a v blízkosti vícepodlažních domů.

“Sanační práce zajišťovala společnost BMH spol. s r.o., je třeba zmínit, že velmi profesionálně. Všechny akce probíhaly naprosto hladce, vlastní práce v terénu byly vždy otázkou pouze několika hodin.

Tato metoda obohatila škálu námi využívaných bezvýkopových technologií a nutno podotknout, že pro určité konkrétní případy bychom dnes jen těžko hledali rovnocenné alternativní řešení,” popsal situaci Stanislav Absolon ze společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Metoda Vertiliner zaručila plynulé provádění prací s naprosto minimálním omezením obyvatel, stejně jako zachování veškeré zeleně. Jakákoliv jiná metoda by přinesla řadu problémů.

Technologie Vertiliner – multifunkční řešení pro řadu odlišných případů

Bezvýkopová metoda Vertiliner spočívá v osazení pryskyřicí nasycené vložky do poškozené šachty a vytvrzení UV zářením.

Před instalací vložky je nutné šachtu řádně vyčistit, odstranit stupadla, provést reprofilaci poškozených stěn a zajistit převádění vod. Po osazení samonosné vložky se provede otevření horní a dolní části šachty, zapravení rukávce, otevření přípojek, osazení žebříku a zednické zapravení dna šachty.

Obchodní ředitel společnosti BMH, Jiří Vinkler, vysvětlil použití metody Vertiliner těmito slovy:

„Metoda Vertiliner patří mezi bezvýkopové rukávcové metody. Bezešvá vložka ze skelných vláken vyráběná se strukturou mřížky je dle vypočítané tloušťky vyrobena na dané rozměry potrubí (obvod, DN, hloubka) ve tvaru rukávce. Tloušťka stěny vložky je stanovena na základě statického výpočtu s ohledem na profil, stupeň poškození, výšku hladiny spodní vody a hloubku revizní šachty. Zprvu opomíjená technologie si během své krátké existence na evropském trhu našla své místo a dokazuje multifunkčnost v řadě odlišných případů. Což dokazuje použití v různých městech ČR. V Litomyšli, Opavě, Brně, Svitavách a dalších.“

Kvalitu metody Vertiliner dokazuje ocenění Zlatá VOD-KA 2019

Bezvýkopové opravy metodou Vertiliner si poradí s revizními šachtami až do hloubky 11 metrů s průměrem max. 1,7 metrů. Šachty nemusí být jen kruhového profilu. Technologie se uplatní také ve čtvercových nebo obdélníkových šachtách. Síla stěny je pak přizpůsobená podle podmínek v místě realizace a může být v rozmezí 7 až 20 mm.

Velkým přínosem je rovněž velmi dlouhá životnost, která se pohybuje mezi 80 až 120 lety.

I proto metoda uspěla na letošní výstavě Vodovody-kanalizace 2019, kde získala ocenění Zlatá VOD-KA 2019 jako vítězný exponát.

“Například zhotovení betonové šachty DN 1000 hluboké 3,5 m včetně doplňků (žebřík, stoup. železa) trvá přibližně 3 hodiny. Zajištění proti zaplavení (zadržení vody) v hlavním kanálu není nutné,” doplnil Jan Štefanek, jednatel společnosti BMH.

Pokud vás zajímá, jak probíhá metoda Vertiliner v praxi, prohlédněte si videa na našem webu.