Jak na revize kanalizace v obcích a městech?

Proč a jak provádět revize kanalizace? ✔ Jaké jsou nejčastější a nejúčinnější metody?

Proč a jak často provádět revize kanalizace?

Včasné provedení revize kanalizace šetří náklady a problémy, které je nutné řešit při odstranění vzniklých havárií a rekonstrukcí. Kdy a jak realizovat revize kanalizace?

Revize kanalizace je důležitou součástí údržby a prevence kanalizačních systémů obcí a měst. Jak možná tušíte, problém s kanalizací se během několika sekund může změnit v závažnou nouzovou situaci, kdy se najednou splašky objeví v místech, kde nemají co dělat.

Revize kanalizací pomáhají řešit tyto mimořádné události a hlavně jim předcházet. Pravidelná revize by tak neměla být opomíjena a pravidelně realizována v celé infrastruktuře odpadního vedení.

Dva hlavní důvody, proč provádět revizi kanalizace

Při revizích kanalizace odborná obsluha obvykle shromažďuje vizuální data za účelem posouzení stavu potrubí nebo jiné části infrastruktury odpadních vod. Existují dva hlavní důvody pro vizuální revizi kanalizace.

1. Rychle opravit mimořádnou závadu na kanalizačním potrubí

Porucha a vznik mimořádné události je běžným důvodem a nutností revize kanalizace v obecní infrastruktuře. Obvykle je zjevné, že s kanalizací něco není v pořádku, ale není jasné, kde je problém.

V případě obecního kanalizačního systému mohou nastat velké komplikace s únikem splašků do přírody nebo s kontaminací vody. Rychlá revize kanalizace je zcela zásadní pro nalezení a odstranění poruchy.

2. Revize kanalizace jako identifikace možných problémů při běžné údržbě

Mnohem výhodnější je provádět revize kanalizace proaktivně jako součást pravidelného cyklu údržby infrastruktury odpadních vod. Odpadní systém stárne a pravděpodobnost poruchy se každým rokem zvyšuje. Proto je v zájmu obcí provádět pravidelné revize kanalizace kamerou, stejně jako čištění.

Další důvody pro revizi kanalizace

 • opakované ucpávání kanalizace pro zjištění příčiny
 • propad terénu v blízkosti vedení kanalizace
 • vlhnutí zdiva v objektech
 • přejímka kanalizace po opravě
 • přejímka nově vybudované kanalizace
 • zjištění směru vedení a průběhu kanalizace trasovacím zařízením
 • vyhledání odboček, oblouků, skrytých šachet, závad a prvků na kanalizaci
 • odhalení černých napojení do kanalizačních řadů

Metody revize kanalizace v obcích a městech

Revize obecních kanalizací jsou podobné těm pro domácnost – jejich cílem je shromáždit data za účelem vyhodnocení podmínek v potrubí. Obecní infrastruktura je však mnohem složitější, a proto je nutné, aby je prováděla odborná firma.

Historická metoda revize kanalizace – fyzický vstup do potrubí

V minulosti byl jediným způsobem, jak zkontrolovat potrubí, fyzický vstup s baterkou. Inspektor osobně zkoumal každý decimetr čtvereční, aby odhalil odchylky.

Nové technologie však umožňují obsluze pořizovat vysoce kvalitní vizuální data, aniž by se musely vzdálit z povrchu.

Revize kanalizace kamerovým systémem

Revize kanalizace kamerovým systém je běžný způsob kontroly. Ve větších kanalizačních systémech je kamera propojená kabelem a je dálkově ovládána. Výstupem je videozáznam s vizuálními údaji o stavu v potrubí. Jakmile jsou vizuální data shromážděna, inspektor vyhodnotí záznam a vyvodí závěr.

Moderní kamery při revizi kanalizace například dokáží:

 • Automatické a dálkové (manuální) ostření a zoomování
 • Ovládání clony
 • Schopnost směrového zatočení kamerového vozíku v potrubí

Revize moderními kanalizačními roboty

Revize kanalizace kamerou je nejrychlejší a nejefektivnější metoda nalezení poruch na potrubním vedení. Špičkové kanalizační roboty lze přizpůsobit různým aplikacím podle toho, jaký druh činnosti robot provádí. Existují roboty na odstranění překážek v potrubí, přípravné práce před sanací a následné otevření zaslepených otvorů napojených odboček. Roboty vždy řídí zkušený operátor přímo ze speciální kabiny vozu.

Revizní monitoring kanalizace nového potrubí

U nových kanalizací se revize provádí vždy při dokončení díla, aby se při něm odhalily případné skryté závady a zkontrolovaly všechny možné faktory ovlivňující nutnost pravidelné údržby.

Výsledkem revize kanalizace by měla být:

 • zpráva z revize s vyhodnocením v protokolech – zaměření identifikovaných závad, zjištění rozsahu velikosti závad, protokol s fotkou poruchy, protokol sklonu potrubí a protokol měření ovality
 • záznam celého průběhu prohlídky na CD/DVD nebo USB flash disku s popisem závad v prohlížecím programu, kde lze zobrazit hledanou závadu