Kdy využít monitoring kanalizace?

Trápí vás závada na potrubí a chcete zjistit příčinu? ✔ Spolehněte se na monitoring kanalizace. Zjistěte, jaké má výhody a jak probíhá.

Monitoring kanalizace – výhody, postupy a kamery v akci

Jak co nejefektivněji kontrolovat dlouhá potrubí? Jak rychle objevit závady na kanalizaci a najít řešení na opravu závady? Spolehněte se na monitoring kanalizace, díky kterému problém snadno identifikujete. Kdy monitoring využít a jak probíhá?

Monitoring kanalizace slouží ke zjištění aktuálního technického stavu a těsnosti potrubí. Hodí se pro revize hotových děl, pro kolaudační řízení i pro vyhledávání problémů.

Pomocí monitoringu kanalizace je možné předcházet nepříjemným následkům spojeným s poškozením kanalizačního potrubí mezi které patří například ucpání potrubí nebo zhroucení kanalizace.

O nejčastějších závadách na kanalizaci a možnostech řešení si přečtete tady

Pravidelný monitoring kanalizace a včasný zásah vám ušetří mnohonásobně dražší opravy i poškození majetku při havárii potrubí.

Průběh monitoringu kanalizace. Od čištění po vyhodnocení

Při monitoringu kanalizace nestačí jen spustit robota s kamerou do potrubí. Před i po monitoringu jsou nezbytné další operace nutné k získání odpovídajících výsledků. Jak při monitoringu kanalizace postupujeme my?

1. Vyčištění potrubí od nánosů a sedimentů

Před každým monitoringem musí být kanalizace natolik čistá, aby splašky nezakrývaly nedostatky, závady a byl zajištěn bezproblémový průchod kamery. Proto je před každým monitoringem kanalizace nutné provést vysokotlaké čištění potrubí.

2. Kamerový monitoring potrubí

Podle DN profilu potrubí vybereme typ kamery nebo robota. Pro větší profily používáme technologii samochodného kamerového systému, kdy je kamera nebo robot je řízený obsluhou z vozidla s vestavbou ovládacích prvků.

Tam, kde roboty z důvodů rozměrů nelze založit do potrubí (malé revizní šachty, oblouky s vysokými kynetami v revizních šachtách), nastupuje technologie přenosného barevného monitorovacího zařízení, které se do potrubí nastrkává ručně pomocí tlačného kabelu kamera.

3. Vyhodnocení výsledků monitoringu a diagnostika kanalizace

Kamerovým monitoringem zjistíme stav potrubí, lokalizujeme závady a poruchy, zjistíme průměr potrubí, umístění přípojek a další technické detaily uvnitř potrubí.

4. Vizualizace získaných dat

Všechna data získaná z monitoringu kanalizace utřídíme a předáme v přehledné formě na CD nebo DVD. Vytiskneme podrobný protokol prohlídky, kde staničení v metrech (od startovací šachty) udává vzdálenosti přípojek, nebo zjištěných závad. Tyto defekty jsou vyfoceny a jsou součástí protokolů s barevnými snímky, grafem podélného sklonu potrubí a zjištění a měření ovality a deformace.

Zajímavost: Barevné vyhodnocení v protokolu prohlídky potrubí odpovídá normě ČSN EN 135008-2.

5. Návrh řešení pro odstranění závad v kanalizaci

Pokud najdeme nedostatky a závady, navrhneme vhodné řešení opravy. V drtivé většině případů doporučujeme efektivní bezvýkopové technologie.

6. Odstranění lokálních závad nebo celková sanace

Jako specialisté na bezvýkopové sanační práce v potrubích provedeme kompletní renovaci.

Monitorování kanalizace v profilech od DN 30 až do DN 1 600 mm

Dostanou se kamery při monitorování kanalizace skutečně všude? V případě naší technologické výbavy ano. Jsme vyzbrojeni kamerami typu IBOS – CamBoss a IBAK (Orion, Rigid) a Itv. Co všechno kamery umí?

Inspekční mikrosystém Rigid pro potrubí užších profilů

Tento mikrosystém monitoruje kanalizaci užších profilů od DN 30 mm, do maximální vzdálenosti 5 m. Nastrkává se ručně pomocí tlačného kabelu. Z této prohlídky není možné pořídit záznam. Hodí se tedy spíše pro kontrolu běžného domácího odpadního potrubí.

Nástrčná kamera IBAK Orion pro monitoring přípojek

Kamera IBAK Orion je vybavená otočnou hlavu a používáme ji převážně pro monitoring domovních přípojek s profilem DN 80 až 200 mm. Kameru obsluha posunuje tlačnou strunou až do vzdálenosti 40 metrů. Dokonce i přes lomy a kolena v kanalizaci.

Kamery CamBoss, IBAK a ltv

Tyto kamery s otočnou hlavou používáme při monitoringu kanalizace v profilech od DN 100 až DN 1 600. Kamery jsou součástí kanalizačních robotů, které ovládá obsluha z monitorovacího vozu. Kamery se tak dostanou prakticky všude.