Water protector

Chráníme podzemní vody, neboť jsou cenné a jsou největším zdrojem pitné vody v Česku.

Spodní vody jsou ohroženy a je třeba se připravit na stále delší suchá období. Klimatické změny jasně ukazují, že není možné otálet a není udržitelné se k planetě odvracet zády.

Zelené
technologie

Firma BMH je příkladem toho, že nejmodernější vyspělé technologie mohou nejen dobře sloužit, ale i chránit to nejcennější. Jsme specialisté na efektivní a zároveň šetrné bezvýkopové sanační práce v potrubích. Díky zvoleným technologiím chráníme podzemní vody před průsaky z kanalizací, udržujeme bariéru mezi splaškovou a pitnou vodou a zamezujeme ztrátám pitné vody z potrubí.

Specialisté již 30 let

Jsme česká firma sídlící v Olomouci a máme 30 let zkušeností. Pro bezvýkopovou sanaci kanalizačního nebo vodovodního potrubí vždy navrhujeme to nejlepší technologické řešení. Bezvýkopové technologie umožňují velmi efektivní způsob opravy kanalizací i vodovodů, a představují tak skvělé řešení, které v mnohém předčí klasické výkopové práce.

Inovace a vlastní výroba

Jsme technologicky nejlépe vybavenou firmou v České republice. Jako jediní si sami vyrábíme textilní rukávce, které tvoří základ naší technologie INSAK. Naši dlouholetí zaměstnanci jsou skutečnými experty ve svém oboru a díky jejich zkušenostem a nejmodernějším technologiím dokážeme vždy navrhnout správné technologické řešení. Tam, kde jiní končí, my pokračujeme dále.

Kompletní servis

Zprostředkujeme všechnu inženýrskou činnost potřebnou pro realizaci díla. Po dohodě s klientem vyřídíme nezbytná rozhodnutí, vyjádření a souhlasy úřadů či organizací. Zajistíme vše potřebné, od přechodného dopravního značení, záborů a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace až po vytyčení podzemních inženýrských sítí.

Naše služby

Jak pracujeme?

30 let zkušeností je zárukou efektivního řešení. Máme detailně vypracovaný a lety osvědčený pracovní postup, na který se můžete spolehnout.

 • Tužka a papír

  Pečlivě prozkoumáme lokaci a objektivně popíšeme situaci.

 • Nastavení

  Navrhneme individuální řešení s ohledem na specifika zakázky

 • Kalendář

  Stanovíme reálný termín, v němž zakázku dokončíme.

 • Stopky

  Dílo dodáme v odpovídající kvalitě i v dohodnutém termínu.

 • Ochrana

  Naši klienti vědí, že je na nás 100% spolehnutí.

 • Lokace

  Působíme po celé České republice a máme tržní ceny.

Pozadí