Proč a jak je důležité čištění potrubí?

Řešíte problémy s kanalizací? Potřebujete čištění potrubí? ✔ Přečtěte si, proč je čištění potrubí důležité a jaké další práce jsou s ním spojené.

Proč a jak pravidelně čistit potrubí v kanalizačních systémech?

Ucpání sifonu nebo malé odpadní trubky v koupelně je běžná věc a náprava je poměrně jednoduchá. Jak ale na čištění potrubí v kanalizačních systémech, kam se těžko dostává? Jak vůbec poznat, že je potrubí třeba vyčistit, když je hluboko pod zemí?

S veřejnou kanalizací je to vlastně trochu podobné jako s tou domácí. Kdykoliv se může ucpat a způsobit nemalé problémy. Vždyť možností, kdy dojde k závadě je hned několik:

  • Vniknutí cizích předmětů.
  • Potrubí zanesené sedimenty.
  • Malý spád kanalizace.
  • Kořeny v kanalizaci.
  • Zarostlé potrubí tukem.
  • Porušené potrubí.
  • Závada čerpadla v systému přečerpávání tekutých odpadů.
  • Kumulace zaschlého odpadu na stěnách potrubí.
  • Neodborně provedené práce při pokládce kanalizace.

V domácích podmínkách je oprava snadná. Jenže pokud se bavíme o rozsáhlých a komplikovaných kanalizačních systémech, tedy o profilech DN 100 – DN 600 mm, je potřeba při čištění potrubí odborná pomoc.

Čištění potrubí je obvykle součástí revizních pracích v kanalizaci, kdy je nejdříve nutné zjistit příčinu, a to bez čistého potrubí nejde.

První na řadě je čištění potrubí tlakovou vodou

Pokud je na kanalizaci nějaká závada, ideální je opticky ji zjistit. Jenže pustit do potrubí hned kameru nebo robota by nemělo efekt. Kanalizaci je potřeba nejdříve vyčistit tlakovou vodou a odstranit tak všechny překážky a usazeniny, které by překážely kameře při identifikaci problému.

Může se stát, že po čištění potrubí a monitoringu kanalizace je vše v pořádku. Ale obvykle je nutný větší zásah.

Po čištění potrubí následuje monitoring

I když je potrubí vyčištěné, stále není stoprocentně vyhráno. Ztvrdlé nánosy a další cizí předměty mohou v potrubí napáchat škody, které je třeba objevit a následně odstranit (ne vždy lze klasickým čištěním překážky odstranit, pak lze použít kanalizační roboty k odstranění překážek).

U profesionálních firem na čištění potrubí přichází na řadu špičková kamerová technika. U menších profilů potrubí se využívají kamery pohybující se pomocí tlačné struny. Ve větších profilech se na práci vrhnout moderní kamery, které dokáží vyčištěné potrubí kompletně prozkoumat.

Když čištění potrubí nestačí…

Jak už jsme napsali výše, čištění potrubí mnohdy nestačí k odstranění problému. Monitoring kanalizace však odhalí problémová místa a technologie řešení je nasnadě.

Bezvýkopové technologie si nenásilně poradí s většinou závad na potrubí

Mnoho oprav v potrubí dokáží udělat dálkově řízené roboty. Každý kanalizační robot je přizpůsobený specifické činnosti. Některé roboty připravují potrubí před sanací, další umí odstraňovat překážky nebo otevírat zaslepené otvory přípojek. Roboty jsou řízeny operátory ze speciálních kabin vozů.

Následují bezvýkopové sanace potrubí, které jsou výhodné z pohledu nákladového, ale také z pohledu omezení dopravy a života v obcích nebo ve městech.

Vyplatí se, když firma kromě čištění potrubí nabízí i další služby

Pokud potřebujete efektivní a komplexní péči o kanalizaci, vyplatí si pozvat firmu, která disponuje takovým vybavením a nabídne vám komplexní služby. Projeví se to na snížení nákladů za čištění, monitoring a dalších pracech na potrubí.