Bezvýkopová oprava kloboukem

Kloboukem opravujeme netěsnosti v místě, kde se přípojka napojuje na hlavní řád. Tento druh opravy se hodí pro řešení jak netěsnosti způsobené nedosazenou spojkou, tak netěsnosti vzniklé kvůli neodbornému napojení výseku. Pozitivní dlouhodobé zkušenosti zákazníků Vám zaručují renovaci přípojek na nejvyšší úrovni.

Kloboukovací jednotku můžeme použít pro přípojky DN 100 – 200 mm, které jsou k ose potrubí do hlavního řádu zaústěné pod úhlem 45° až 90°. Hlavní řád má v takovém případě profil DN 250 – 600 mm.

NAŠE CERTIFIKACE

Certifikáty jakosti EN ISO 9001:2008 a EN ISO 14001:2004

Certifikát č. 090-030643 na výrobek Sanační klobouk ze dne 17. 10. 2013 (Technický a zkušební ústav stavební Praha)