Bezvýkopová sanace kanalizace pomocí metody UV Liner

Unikátní technologie UV liner pochází z Německa a řadíme ji mezi bezvýkopové rukávcové metody. Sanace kanalizace pomocí této metody zajišťuje čistou a velmi rychlou obnovu potrubí s kruhovým či vejčitým profilem. Metoda výrazně zkracuje čas potřebný k sanaci a šetří přírodu.

POTRUBÍ VHODNÁ PRO POUŽITÍ TÉTO METODY

Technologie UV liner se hodí pro bezvýkopové sanace potrubí o průměru DN 150 – 1200 mm u kruhových profilů a DN 200/300 – 800/1200 mm u vejčitých profilů. V potrubí o průměru do 400 mm postupují sanační práce rychlostí až 200 m za 6 hodin. U potrubí s průměrem větším než 500 mm zvládneme touto technologií sanovat 200 m potrubí za 10 hodin.

VLASTNOSTI RUKÁVCE PRO METODU UV LINER

Skvělé mechanické vlastnosti rukávce umožňují jeho aplikaci i při zatížení vysokými tlaky a zároveň se tím snižuje síla stěny rukávce. Hladký povrch rukávce a jeho tenké stěny výrazně zlepšují hydraulické hodnoty při provozu potrubí. Rukávec snáší silné vnější i vnitřní zatížení.

JAK TO FUNGUJE

Bezešvý rukávec ze skelných vláken, který ke nasycen polyesterovou nebo vinylesterovou pryskyřicí, se vtáhne do sanovaného potrubí a natlakuje vzduchem. Pomocí UV lamp se pryskyřice obsažená v rukávci vytvrdí. Ve staré kanalizaci tak vznikne úplně nové plastové potrubí, jež je samonosné.

PROCES INSTALACE

 1. Zpřístupnění sanovaného potrubí z obou stran
 2. Kamerový monitoring a vyčištění sanovaného potrubí
 3. Vtažení vložky nasycené pryskyřicí do sanovaného potrubí
 4. Natlakování vložky vzduchem
 5. Vytvrzení pryskyřice pomocí UV lamp
 6. Odtlakování a odřezání konců vložky
 7. Vyfrézování přípojek a zapravení potrubí u revizních šachet
 8. Kamerová kontrolní prohlídka se záznamem na CD nebo DVD
 9. Uvedení do provozu

VÝHODY METODY UV LINER

 • Řeší plnou statickou únosnost potrubí.
 • Zlepšuje hydraulické parametry potrubí, zvyšuje jeho průtočnost a dokonale ho utěsní.
 • Vytvrzená vložka odolává abrazi a chemikáliím.
 • Obnova potrubí probíhá rychlostí až 500 m za den a je šetrná k životnímu prostředí.
 • Prodlužuje životnost potrubí až o 80 let.

Používané pryskyřice: polyesterové, vinylesterové
Tloušťky stěny vložky: cca 3,5-18 mm
Krátkodobý E-Modul: 9.500 N/mm2

DALŠÍ TECHNOLOGICKÉ DETAILY

 • Rukávec vyrábíme vždy v přesně spočítané tloušťce, která odpovídá rozměrům konkrétního potrubí (obvod, DN, délka).
 • Tloušťku stěny rukávce určujeme na základě statického výpočtu, který zohledňuje profil a stupeň poškození potrubí, jeho hloubku uložení i výšku hladiny spodní vody.
 • Během tlakování a vytvrzování monitorujeme hodnoty důležitých veličin a zaznamenáváme je. Po vytvrzení rukávce jsou tyto veličiny k dispozici jako protokol.
 • Po sanaci otevře frézovací robot zaslepené domovní přípojky. V místě napojení přípojky na stoku můžeme na požádání osadit klobouk. V průlezných profilech lze přípojky otevřít ručně, a to včetně zednického zapravení.
 • Po skončení prací v potrubí provedeme kamerovou prohlídku a její záznam uložíme.

NAŠE CERTIFIKACE

Certifikáty jakosti EN ISO 9001:2008 a EN ISO 14001:2004

Certifikát č. 204/C5a/2013/090-030016 na výrobek Sanační vložka pro kanalizační potrubní systémy a pro přivaděče průmyslových a surových vod – systém UV LINER ze dne 22. 8. 2013 (Technický a zkušební ústav stavební Praha)

Certifikát ITC č.j. 313500374/03 Odolnost účinku chemikálií při konstantní deformaci