Metoda cementace

BEZVÝKOPOVÁ SANACE VODOVODU POMOCÍ KLASICKÉ CEMENTACE

Cementace představuje nejrozšířenější metodu dodatečné ochrany vnitřního povrchu vodovodního potrubí. Tato tradiční bezvýkopová metoda se nejčastěji používá pro trubní vedení na pitnou a užitkovou vodu, ale běžně také pro kanalizaci.

POTRUBÍ VHODNÁ PRO POUŽITÍ TÉTO METODY

Cementace je vhodná pro bezvýkopové sanace potrubí o průměru DN 200 – 1 200 mm. Sanovaná potrubí mohou být ocelová, litinová i azbestocementová.

JAK TO FUNGUJE

Sanační cementační směs se aplikuje na očištěný vnitřní povrch potrubí, a to za pomoci vlečného stroje, který díky rotační hlavě umožňuje použití v potrubích o průměru DN 200 – 1 200 mm. Standardně se cementová stěrka nanáší v tloušťce 3–12 mm, ale tloušťku upravujeme i na přání zákazníka. Bezvýkopové práce metodou cementace probíhají rychle a jsou šetrné k okolí.

PRŮBĚH CEMENTACE

 1. Zpřístupnění sanovaného potrubí z obou stran
 2. Mechanické očištění povrchu potrubí
 3. Aplikace cementové směsi pomocí vlečného stroje
 4. Kamerová prohlídka
 5. Napojení sanovaného potrubí zpět k vodovodní síti
 6. Uvedení do provozu

VÝHODY BEZVÝKOPOVÉ SANACE POMOCÍ CEMENTACE

 • Cementace zaručuje, že kontakt vodovodního potrubí s pitnou vodou bude hygienicky zcela nezávadný.
 • Kvalita dopravované vody zůstává stále stejná. Cementová vrstva zabraňuje louhování oxidů železa z původních stěn potrubí.
 • Cementová stěrka chrání vnitřní stěnu potrubí před korozí.
 • Na vnitřních stranách potrubí nedochází k usazování inkrustace.
 • Díky cementaci se obnoví hydraulické vlastnosti povrchu trubního řádu.

DALŠÍ TECHNOLOGICKÉ DETAILY

 • Pro sanaci potrubí používáme speciální cementační malty, jsou připravené předem.
 • Naše malty jsou certifikované a skládají se z čistého křemičitého písku frakce do 2 mm, cementu a pitné vody.
 • Mechanické čištění potrubí provádíme pomocí naviáku Bagela, speciálních škrabáků, plungerů a kartáčů.