Vložkování odpadního potrubí

Proč dát při opravách kanalizace přednost vložkování odpadního potrubí sanačním rukávcem před klasickým výkopem? ✔ Jaké jsou výhody, nevýhody a speciální metody?

Proč je vložkování odpadního potrubí sanačním rukávcem výhodnější než výměna celého potrubí?

Co dělat, když se v kanalizaci objeví závada? Je nutné rozkopat celou ulici a potrubí vyměnit? Nebo jde problém vyřešit vložkováním odpadního potrubí pomocí sanačního rukávce? Přečtěte si o výhodách a nevýhodách obou metod.

Když se na kanalizaci objeví porucha, je to věc vskutku nepříjemná. Obzvláště v případě, kdy je závada akutní a je třeba ji hned řešit.

Nabízejí se 2 možnosti – klasická výkopová metoda nebo bezvýkopové vložkování odpadního potrubí sanačním rukávcem. Pojďme si obě metody představit podrobněji:

Stavební výměna potrubí – náročná metoda, která však může být jedinou možností

Oprava nebo výměna části potrubí klasickou stavební metodou je vždy plná omezení. Výkop znamená omezení dopravy na pozemních komunikacích, omezení obyvatel hlukem a prachem a celkově komplikace s prostorem, kterého je kolem výkopu velmi málo. Navíc je taková rekonstrukce potrubí velmi časově náročná.

Pokud to situace dovolí, je ekonomičtější využít spíše bezvýkopové opravy, jakou je právě vložkování odpadního potrubí sanačním rukávcem.

Ovšem bezvýkopovými metodami nelze opravit vše, například:

 • Výrazně staticky narušené potrubí.
 • Zavalené potrubí.
 • Velké rozsazení potrubí.
 • Narovnání špatného sklonu kanalizace.

Ostatní poruchy a závady zvládne:

Vložkování odpadního potrubí sanačním rukávcem – možnosti a výhod

Vložkování odpadního potrubí sanačním rukávcem spočívá v umístění rukávce do původní kanalizace, čímž vznikne úplně nové samostatné potrubí. Vložkováním lze opravit řadu závad, například:

 • Průnik podzemní vody přes hrdlové spoje.
 • Praskliny nebo zborcené stěny do potrubí.
 • Průsak odpadní vody do vnějšího prostředí přes hrdlové spoje.
 • Nadměrné zanášení kanalizace způsobené vysokým mechanickým poškozením povrchu.

Pokud tedy závada není destruktivního charakteru, obvykle ji lze vložkováním pomocí sanačního rukávce vyřešit.

Hlavní benefity vložkování odpadního potrubí sanačním rukávcem

 • K bezvýkopové opravě kanalizace není třeba stavební povolení ani ohláška.
 • Výsledkem je naprosto hladký vnitřní povrch opravovaného potrubí bez jakýchkoliv negativních hydraulickcý změn.
 • Životnost sanovaného potrubí je více než 80 let.
 • V mnoha případech je bezvýkopová oprava kanalizace ekonomicky nejvýhodnější.
 • Odpad či možnost kontaminace okolí jsou nulová.
 • Vložkováním odpadního potrubí postupuje rychlostí až 500 metrů za den.
 • Při sanaci kanalizace v komunikaci není potřeba uzavírka.

Při vložkování odpadního potrubí je možné si podle typu poruchy vybrat mezi 2 nejpoužívanějšími metodami:

1. Vložkování odpadního potrubí metodou inverzního sanačního rukávce tvrzeného polymerací

Vložkování odpadního potrubí pomocí inverzního sanačního rukávce se provádí vložením obráceného rukávce do původní kanalizace. Sanační rukávec dovnitř vtlačí silný proud vzduchu nebo vody. Rukávec se vytvrdí polymerací a vytvoří se tak nové trubní vedení z tvrzeného plastu. Díky metodě lze sanovat až 200 metrů potrubí za 6 hodin. Detailnější informace o této technologie se dozvíte zde>>

2. Vložkování odpadního potrubí metodou sanačního rukávce tvrzeného UV zářením

Sanační rukávec je předem nasycený polyesterovou nebo vinylesterovou pryskyřicí. Navijákem je vtažený do kanalizace. Do rukávce jsou umístěny UV lampy, které po natlakování sanační rukávec vytvrdí. Vytvoří se nové plastové potrubí. Technologie dovoluje vyvložkovat až 500 metrů odpadního potrubí za den.